ICEERS je posodobil Tehnično poročilo o ayahuasci

Organizacija ICEERS je objavila posodobljeno Tehnično poročilo, ki ga je pripravilo deset vodilnih raziskovalcev ayahuasce. Poročilo je pomemben dokument, ki povzema glavne znanstvene ugotovitve zadnjih desetletij ter informacije o zgodovini, zakonodaji, farmakologiji in možnih terapevtskih ter negativnih učinkih ayahuasce. Namen poročila je podati objektivne in najnovejše informacije tistim, ki oblikujejo politike, sodnikom, odvetnikom in drugim uradnikom pri razvoju politik, programov, zakonodaje in tistim, ki so vpleteni v pravne primere, povezane z ayahuasco.

Ideja o prvi izdaji poročila iz leta 2013 je nastala na podlagi izkušenj organizacij pri sodelovanju v pravnih primerih, ko je nastala potreba po preprostem dokumentu s povzetkom ključnih znanstvenih ugotovitev. Obstoječi dokazi kažejo, da je ayahuasca fiziološko in psihološko varna, kar je potrebno na jasen in razumljiv način predstaviti sodnikom in tistim, ki so odgovorni za oblikovanje politik na tem področju.


Foto: Inštitut zajčja luknja

Od prve objave poročila leta 2013, sta ga ICEERS in Ayahuasca Defense Fund uporabljala kot osnovno orodje za podporo in strokovno svetovanje tistim, ki so se po vsem svetu znašli v pravnih postopkih, povezanih z ayahuasco. Dokument se je izkazal kot ključni vir obrambe. Večina obtožb je namreč nastalo na podlagi skrbi za javno zdravje in ob tem se vedno pojavi vprašanje, ali ayahuasca predstavlja grožnjo oziroma tveganje za posameznika ali družbo.

Organizaciji v obeh izdajah poročila zaključujeta: »tako danes obstoječi znanstveni dokazi o akutnih in dolgoročnih učinkih ayahuasce, kot študije, pri katerih so jo uporabljali kot terpavetsko orodje pri psihiatrični populaciji, kažejo, da je ayahuasca substanca s sprejemljivim fiziološkim in psihološkim varnostnim profilom in ima terapevtski potencial.«

Organizaciji vas vabita, da dokument delite in s tem prispevate k mobilizaciji znanja, razbijanju mitov, promociji raziskav in opozarjanju o tem, kako pomembno je, da zakondaja, politike in pravne odločitve temeljijo na dokazih, človekovih pravicah in javnem zdravju.

Besedilo je prevod dela spletne objave Ayahuasca Defense Fund, posodobljeno Tehnično poročilo v angleščini pa tukaj.