Ayahuasca zvišuje dobro počutje in znižuje problematično uporabo alkohola

Članek je prevod objave v novicah ICEERS.

Številne raziskave v zadnjih letih kažejo na terapevtski potencial psihoaktivnih rastlin kot je ayahuasca. Nedavne ugotovitve odprte kontrolne študije o ayahuasci kažejo, da ima že en odmerek ayahuasce antidepresivne in anksiolitične učinke, kadar jo zaužijejo pacienti z večjo depresivno motnjo. Področje, ki ga je še potrebno raziskati glede potencialne vloge ayahuasce, je zdravljenje problematične uporabe alkohola. Čeprav anekdotična poročila in opazovalne študije namigujejo, da bi redna uporaba ayahuasce lahko bila povezana z manjšo uporabo drog, kot sta alkohol in kokain, pa naključne in placebo-kontrolne raziskave še niso bile opravljene.


Foto: organizacija ICEERS

Nedavna opazovalna študija, ki so jo izvedli angleški raziskovalci v sodelovanju z raziskovalno skupino v Braziliji, je prišla do zanimivih ugotovitev, povezanih z uporabo alkohola. Raziskovalci so uporabili podatke iz raziskave Global Drug Use Survey, ki je bila zaključena v letih 2015 in 2016 in je zajela skoraj sto tisoč uporabnikov drog, vključno s skoraj devetnajst tisoč uporabniki klasičnih halucinogenov (LSD in gobe psilocibe) ter nekaj čez petsto uporabnikov ayahuasce. Čeprav obe skupini kažeta na bolj problematično uporabo alkohola od neuporabnikov te substance pa je opaziti, da uporabniki ayahuasce zadnje leto pijejo manj problematično od uporabnikov LSD in gobic ter poročajo o boljšem dobrem počutju.

Opaziti je tudi, da so imeli uporabniki ayahuasce večjo pojavnost duševnih motenj – čeprav je bilo to zaznati zgolj pri uporabnikih iz držav, kjer se ayahuasce ne uporablja tradicionalno – kar bi lahko nakazovalo, da gre za ljudi, ki se z ayhuasco srečajo z namenom zdravljenja. Dejstvo, da je večina uporabnikov ayahuasco zaužila s terapevtom ali šamanom, dokazuje, da se jo v terapevtskem in ritualnem kontekstu uporablja bolj, kot to velja za LSD ali gobice. Poleg tega je bila ayahuasca označena za manj prijetno od drugih halucinogenov in uporabniki so v primerjavi z LSD in gobicami poročali o manjši želji, da bi ayahuasco ponovno uporabili.

Vse to nakazuje, da je ayahuasca drugačna od drugih halucinogenov, da se jo uporablja v bolj tradicionalnem kontekstu ali ritualih ter s terapevetskim namenom. Ob upoštevanju teh opazovalnih podatkov, zbranih na osnovi največjega vzorca uporabnikov ayahuasce do danes, bo naslednji korak izvedba naključne, placebo kontrolne klinične študije. Njeno izvedbo načrtujemo v sodelovanju z angleško raziskovalno skupino.

dr. Rafael Guimarães dos Santos
Department of Neuroscience and Behavioral Sciences, Faculty of Medicine of the University of São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil
Član ICEERS Scientific Advisory Board

Comments are closed